Više od 100 nacija ima globalni sporazum koji je sada raspoređen pod nazivom ‘Projekt Sandman’ za odustajanje i okončanje dominacije američkog dolara i petrodolara

Go to top