SAD: Više od 3000 beba i male djece ubrizgava se opasnom eksperimentalnom genskom terapijom u sklopu eksperimenta

Go to top