Pfizer dokumenti pokazuju da su platili FDA-i 2,8 milijuna dolara “naknadu za prijavu” za prioritetnu reviziju njihove COMIRNATY BLA licence

Go to top