Novi Zeland plaća liječnike za svakog covid pacijenta kojeg eutaniziraju. Šta Dr. Tomislav Terzin kaže o eutanaziji?

Go to top