Lancet: Još u travnju 2020 postojao je dokaz o neučinkovitosti Remdesivir-a u liječenju covid bolesnika. Zašto je i sada u protokolu liječenja?

Go to top