I na fakultetima u BIH počinje otvorena segregacija – Sarajevo, Medicinski fakultet

Go to top