Convid-1984: Ugrađuje se u ljudsku DNK. I vjerojatno narušava embriogenezu.

Go to top